XSMB - Kết quả xổ số miền Bắc - XSMB

Mã ĐB 1LZ 2LZ 9LZ
G.ĐB 58827
G.1 67119
G.2 2001774828
G.3 158494255770152051289717090611
G.4 4839988272845102
G.5 674603427729925278167478
G.6 789958247
G.7 32279806


Lô tô miền Bắc
Đầu Lô Tô
0 02, 06
1 19, 17, 11, 16
2 27, 28, 28, 29, 27
3 39, 32
4 49, 46, 42, 47
5 57, 52, 52, 58
6
7 70, 78
8 82, 84, 89
9 98

Right side bar

( Có thể nhập tối thiểu 2 số, tối đa 17 số )