XSMB - Kết quả xổ số miền Bắc - XSMB

Mã ĐB 3MQ 5MQ 6MQ
G.ĐB 86012
G.1 32501
G.2 6517929479
G.3 107691480170706676911415952104
G.4 9534104384968956
G.5 516554034675469006711348
G.6 944629987
G.7 23976301


Lô tô miền Bắc
Đầu Lô Tô
0 01, 01, 06, 04, 03, 01
1 12
2 29, 23
3 34
4 43, 48, 44
5 59, 56
6 69, 65, 63
7 79, 79, 75, 71
8 87
9 91, 96, 90, 97

Right side bar

( Có thể nhập tối thiểu 2 số, tối đa 17 số )