Thống kê theo ngày của các bộ số LOTO

27 bộ số xuất hiện nhiều nhất vào ngày Thứ năm trong 4 tuần:
Bộ số Tổng số ngày về Tổng số lần về Tỉ lệ (lần/ngày)
29 2 (50 %) 5 (4.6 %) 250 %
28 3 (75 %) 4 (3.7 %) 133.3 %
31 2 (50 %) 4 (3.7 %) 200 %
62 2 (50 %) 4 (3.7 %) 200 %
52 2 (50 %) 4 (3.7 %) 200 %
59 2 (50 %) 3 (2.8 %) 150 %
08 2 (50 %) 3 (2.8 %) 150 %
73 1 (25 %) 3 (2.8 %) 300 %
45 2 (50 %) 3 (2.8 %) 150 %
86 1 (25 %) 3 (2.8 %) 300 %
78 2 (50 %) 3 (2.8 %) 150 %
64 2 (50 %) 3 (2.8 %) 150 %
44 2 (50 %) 3 (2.8 %) 150 %
25 2 (50 %) 3 (2.8 %) 150 %
92 2 (50 %) 3 (2.8 %) 150 %
19 2 (50 %) 3 (2.8 %) 150 %
51 1 (25 %) 3 (2.8 %) 300 %
72 1 (25 %) 2 (1.9 %) 200 %
63 0 (0 %) 2 (1.9 %) 0 %
58 1 (25 %) 2 (1.9 %) 200 %
69 1 (25 %) 2 (1.9 %) 200 %
21 1 (25 %) 2 (1.9 %) 200 %
23 1 (25 %) 2 (1.9 %) 200 %
50 1 (25 %) 2 (1.9 %) 200 %
67 1 (25 %) 2 (1.9 %) 200 %
94 1 (25 %) 2 (1.9 %) 200 %
55 1 (25 %) 2 (1.9 %) 200 %
10 bộ số xuất hiện ít nhất vào ngày Thứ năm trong 4 tuần:
Bộ số Tổng số ngày về Tổng số lần về Tỉ lệ (lần/ngày)
88 0 (0 %) 1 (0.9 %) 0 %
84 0 (0 %) 1 (0.9 %) 0 %
00 0 (0 %) 1 (0.9 %) 0 %
07 0 (0 %) 1 (0.9 %) 0 %
37 0 (0 %) 1 (0.9 %) 0 %
17 0 (0 %) 1 (0.9 %) 0 %
80 0 (0 %) 1 (0.9 %) 0 %
79 0 (0 %) 1 (0.9 %) 0 %
99 0 (0 %) 1 (0.9 %) 0 %
71 0 (0 %) 1 (0.9 %) 0 %

Dò vé số Online

Cặp số không ra hơn 10 lần quay

Dưới đây là danh sách các cặp số chưa ra nhiều nhất đến ngày 19-02-2016;

Miền Bắc Miền Nam Miền Trung
Miền Bắc
11 (19 lần quay)
51 (19 lần quay)
53 (18 lần quay)
03 (18 lần quay)
63 (18 lần quay)
18 (16 lần quay)
76 (15 lần quay)
58 (15 lần quay)
06 (15 lần quay)
22 (14 lần quay)
83 (14 lần quay)
24 (14 lần quay)