Thống kê nhanh

Nhập bộ số cần xem chu kì
Bộ số Về gần nhất Tổng lần về Tổng ngày về Lần quay chưa về
93 2016-01-25 43 40 3

Dò vé số Online

Cặp số không ra hơn 10 lần quay

Dưới đây là danh sách các cặp số chưa ra nhiều nhất đến ngày 18-02-2016;

Miền Bắc Miền Nam Miền Trung
Miền Bắc
51 (18 lần quay)
11 (18 lần quay)
53 (17 lần quay)
03 (17 lần quay)
41 (17 lần quay)
63 (17 lần quay)
18 (15 lần quay)
76 (14 lần quay)
58 (14 lần quay)
06 (14 lần quay)
24 (13 lần quay)
22 (13 lần quay)
83 (13 lần quay)
75 (13 lần quay)