Thống kê Lô tô gan Nhất

Các cặp số loto chưa ra theo biên độ 10 ngày trở lên:
Cặp số 22 ra ngày 05-02-2016 đến ngày 18-02-2016 vẫn chưa ra là 13 ngày
Cặp số 24 ra ngày 05-02-2016 đến ngày 18-02-2016 vẫn chưa ra là 13 ngày
Cặp số 83 ra ngày 05-02-2016 đến ngày 18-02-2016 vẫn chưa ra là 13 ngày
Cặp số 06 ra ngày 04-02-2016 đến ngày 18-02-2016 vẫn chưa ra là 14 ngày
Cặp số 58 ra ngày 04-02-2016 đến ngày 18-02-2016 vẫn chưa ra là 14 ngày
Cặp số 76 ra ngày 04-02-2016 đến ngày 18-02-2016 vẫn chưa ra là 14 ngày
Cặp số 18 ra ngày 03-02-2016 đến ngày 18-02-2016 vẫn chưa ra là 15 ngày
Cặp số 03 ra ngày 01-02-2016 đến ngày 18-02-2016 vẫn chưa ra là 17 ngày
Cặp số 53 ra ngày 01-02-2016 đến ngày 18-02-2016 vẫn chưa ra là 17 ngày
Cặp số 63 ra ngày 01-02-2016 đến ngày 18-02-2016 vẫn chưa ra là 17 ngày
Cặp số 11 ra ngày 31-01-2016 đến ngày 18-02-2016 vẫn chưa ra là 18 ngày
Cặp số 51 ra ngày 31-01-2016 đến ngày 18-02-2016 vẫn chưa ra là 18 ngày

Thống kê gan cực đại từ ngày 05-01-2002 đến 18-02-2016
Bộ số 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09
Ngày gan
cực đại
26 24 19 33 29 26 25 28 34 26
Bộ số 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Ngày gan
cực đại
35 25 25 35 24 23 43 21 30 26
Bộ số 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29
Ngày gan
cực đại
27 28 30 37 26 28 41 24 30 26
Bộ số 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39
Ngày gan
cực đại
29 38 24 30 30 32 27 29 22 39
Bộ số 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
Ngày gan
cực đại
31 26 32 30 29 38 28 29 39 24
Bộ số 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59
Ngày gan
cực đại
32 25 24 27 28 25 24 30 30 24
Bộ số 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69
Ngày gan
cực đại
28 35 29 26 26 24 29 26 27 28
Bộ số 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79
Ngày gan
cực đại
30 28 27 28 32 26 30 27 28 21
Bộ số 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89
Ngày gan
cực đại
30 31 25 26 37 32 22 27 26 33
Bộ số 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99
Ngày gan
cực đại
24 31 31 31 32 27 28 25 26 26

Dò vé số Online

Cặp số không ra hơn 10 lần quay

Dưới đây là danh sách các cặp số chưa ra nhiều nhất đến ngày 19-02-2016;

Miền Bắc Miền Nam Miền Trung
Miền Bắc
11 (19 lần quay)
51 (19 lần quay)
53 (18 lần quay)
03 (18 lần quay)
63 (18 lần quay)
18 (16 lần quay)
76 (15 lần quay)
58 (15 lần quay)
06 (15 lần quay)
22 (14 lần quay)
83 (14 lần quay)
24 (14 lần quay)