Thống kê 15 số về nhiều nhất

Bộ số Về gần nhất Tổng lần về Tổng ngày về Lần quay chưa về
78 2016-02-15 564 488 3
38 2016-02-17 560 494 1
29 2016-02-18 554 470 0
44 2016-02-18 545 480 0
73 2016-02-16 544 484 2
64 2016-02-18 543 473 0
04 2016-02-17 542 481 1
62 2016-02-18 541 456 0
31 2016-02-18 538 465 0
72 2016-02-18 536 469 0
22 2016-02-05 536 462 13
76 2016-02-04 535 463 14
86 2016-02-16 531 465 2
54 2016-02-12 530 454 6
24 2016-02-05 528 459 13

Dò vé số Online

Cặp số không ra hơn 10 lần quay

Dưới đây là danh sách các cặp số chưa ra nhiều nhất đến ngày 19-02-2016;

Miền Bắc Miền Nam Miền Trung
Miền Bắc
11 (19 lần quay)
51 (19 lần quay)
53 (18 lần quay)
03 (18 lần quay)
63 (18 lần quay)
18 (16 lần quay)
76 (15 lần quay)
58 (15 lần quay)
06 (15 lần quay)
22 (14 lần quay)
83 (14 lần quay)
24 (14 lần quay)