Hé lộ lý do người Nhật không uống nước khi đang ăn