Xổ Số Điện toán 6*36

>>>>
Mở thưởng vào Thứ tư ngày 17-02-2016

Kết quả xổ số điện toán 6*36

07
10
18
19
32
35
Mở thưởng vào Thứ bảy ngày 13-02-2016

Kết quả xổ số điện toán 6*36

03
05
15
18
22
23
Mở thưởng vào Thứ bảy ngày 06-02-2016

Kết quả xổ số điện toán 6*36

03
04
13
22
28
35
Mở thưởng vào Thứ tư ngày 03-02-2016

Kết quả xổ số điện toán 6*36

06
11
17
18
29
36
Mở thưởng vào Thứ bảy ngày 30-01-2016

Kết quả xổ số điện toán 6*36

04
12
22
24
28
32
Mở thưởng vào Thứ tư ngày 27-01-2016

Kết quả xổ số điện toán 6*36

13
18
20
22
26
35
Mở thưởng vào Thứ bảy ngày 23-01-2016

Kết quả xổ số điện toán 6*36

02
04
18
26
29
34
Mở thưởng vào Thứ tư ngày 20-01-2016

Kết quả xổ số điện toán 6*36

09
15
16
22
23
26
Mở thưởng vào Thứ bảy ngày 16-01-2016

Kết quả xổ số điện toán 6*36

02
09
13
23
24
32
Mở thưởng vào Thứ tư ngày 13-01-2016

Kết quả xổ số điện toán 6*36

03
08
10
17
22
33
Mở thưởng vào Thứ bảy ngày 09-01-2016

Kết quả xổ số điện toán 6*36

01
11
18
27
29
34
Mở thưởng vào Thứ tư ngày 06-01-2016

Kết quả xổ số điện toán 6*36

02
08
12
18
19
35
Mở thưởng vào Thứ bảy ngày 02-01-2016

Kết quả xổ số điện toán 6*36

06
08
09
16
26
30
Mở thưởng vào Thứ tư ngày 30-12-2015

Kết quả xổ số điện toán 6*36

04
09
11
17
20
32
Mở thưởng vào Thứ bảy ngày 26-12-2015

Kết quả xổ số điện toán 6*36

01
05
13
25
27
31
>>>>

Dò vé số Online

Cặp số không ra hơn 10 lần quay

Dưới đây là danh sách các cặp số chưa ra nhiều nhất đến ngày 18-02-2016;

Miền Bắc Miền Nam Miền Trung
Miền Bắc
11 (18 lần quay)
51 (18 lần quay)
53 (17 lần quay)
03 (17 lần quay)
63 (17 lần quay)
18 (15 lần quay)
76 (14 lần quay)
58 (14 lần quay)
06 (14 lần quay)
22 (13 lần quay)
83 (13 lần quay)
24 (13 lần quay)