XSMB - Kết quả xổ số miền Bắc - XSMB

Mã ĐB 10NC 13NC 14NC
G.ĐB 73783
G.1 33282
G.2 5814889453
G.3 627039364883319004869508970923
G.4 3671030053304881
G.5 246049511624608071016154
G.6 939812855
G.7 44918345


Lô tô miền Bắc
Đầu Lô Tô
0 03, 00, 01
1 19, 12
2 23, 24
3 30, 39
4 48, 48, 44, 45
5 53, 51, 54, 55
6 60
7 71
8 83, 82, 86, 89, 81, 80, 83
9 91

Right side bar

( Có thể nhập tối thiểu 2 số, tối đa 17 số )