XSMB - Kết quả xổ số miền Bắc - XSMB

Mã ĐB 3KD 12KD 5KD
G.ĐB 66720
G.1 47882
G.2 1935660457
G.3 783789530883715233145069070545
G.4 7766651998906100
G.5 223729527581667118745846
G.6 752426312
G.7 78297628


Lô tô miền Bắc
Đầu Lô Tô
0 08, 00
1 15, 14, 19, 12
2 20, 26, 29, 28
3 37
4 45, 46
5 56, 57, 52, 52
6 66
7 78, 71, 74, 78, 76
8 82, 81
9 90, 90

Right side bar

( Có thể nhập tối thiểu 2 số, tối đa 17 số )