XSMB - Kết quả xổ số miền Bắc - XSMB

Mã ĐB 10NK 12NK 1NK
G.ĐB 49316
G.1 79556
G.2 0526915619
G.3 394339215791159646083615541427
G.4 4305572418744801
G.5 970191614600838081859026
G.6 919693452
G.7 79660462


Lô tô miền Bắc
Đầu Lô Tô
0 08, 05, 01, 01, 00, 04
1 16, 19, 19
2 27, 24, 26
3 33
4
5 56, 57, 59, 55, 52
6 69, 61, 66, 62
7 74, 79
8 80, 85
9 93

Right side bar

( Có thể nhập tối thiểu 2 số, tối đa 17 số )