XSMB - Kết quả xổ số miền Bắc - XSMB

Mã ĐB 10PR 11PR 14PR
G.ĐB 88000
G.1 06019
G.2 1289398827
G.3 182119632020202980938717900716
G.4 4137233383236440
G.5 723366106890522442896097
G.6 520788636
G.7 24146890


Lô tô miền Bắc
Đầu Lô Tô
0 00, 02
1 19, 11, 16, 10, 14
2 27, 20, 23, 24, 20, 24
3 37, 33, 33, 36
4 40
5
6 68
7 79
8 89, 88
9 93, 93, 90, 97, 90

Right side bar

( Có thể nhập tối thiểu 2 số, tối đa 17 số )