XSMB - Kết quả xổ số miền Bắc - XSMB

Mã ĐB 5MD 6MD 7MD
G.ĐB 83138
G.1 37935
G.2 0564604485
G.3 004484794502996517084787317617
G.4 8442534586551372
G.5 414379918901172199734625
G.6 259070479
G.7 24740506


Lô tô miền Bắc
Đầu Lô Tô
0 08, 01, 05, 06
1 17
2 21, 25, 24
3 38, 35
4 46, 48, 45, 42, 45, 43
5 55, 59
6
7 73, 72, 73, 70, 79, 74
8 85
9 96, 91

Right side bar

( Có thể nhập tối thiểu 2 số, tối đa 17 số )