XSMB - Kết quả xổ số miền Bắc - XSMB

Mã ĐB 10PS 11PS 12PS
G.ĐB 22022
G.1 53249
G.2 1211621873
G.3 735947533435205233550874318255
G.4 4757159185128391
G.5 181714093198056436556933
G.6 591558069
G.7 85563183


Lô tô miền Bắc
Đầu Lô Tô
0 05, 09
1 16, 12, 17
2 22
3 34, 33, 31
4 49, 43
5 55, 55, 57, 55, 58, 56
6 64, 69
7 73
8 85, 83
9 94, 91, 91, 98, 91

Right side bar

( Có thể nhập tối thiểu 2 số, tối đa 17 số )