XSMB - Kết quả xổ số miền Bắc - XSMB

Mã ĐB 13PT 14PT 1PT
G.ĐB 13853
G.1 50752
G.2 6112592255
G.3 987152986129848616545045262411
G.4 1769399221935003
G.5 099422752235325505911643
G.6 738761537
G.7 62230949


Lô tô miền Bắc
Đầu Lô Tô
0 03, 09
1 15, 11
2 25, 23
3 35, 38, 37
4 48, 43, 49
5 53, 52, 55, 54, 52, 55
6 61, 69, 61, 62
7 75
8
9 92, 93, 94, 91

Right side bar

( Có thể nhập tối thiểu 2 số, tối đa 17 số )