XSMB - Kết quả xổ số miền Bắc - XSMB

Mã ĐB 11PU 13PU 1PU
G.ĐB 01993
G.1 03278
G.2 5121394865
G.3 697684504135796127157931271401
G.4 3493632088565698
G.5 565408564466110088720251
G.6 725995284
G.7 95986058


Lô tô miền Bắc
Đầu Lô Tô
0 01, 00
1 13, 15, 12
2 20, 25
3
4 41
5 56, 54, 56, 51, 58
6 65, 68, 66, 60
7 78, 72
8 84
9 93, 96, 93, 98, 95, 95, 98

Right side bar

( Có thể nhập tối thiểu 2 số, tối đa 17 số )