XSMB - Kết quả xổ số miền Bắc - XSMB

Mã ĐB 15HL 1HL 12HL
G.ĐB 62500
G.1 12536
G.2 3510357732
G.3 828939469374111390013128043462
G.4 9795989084440830
G.5 307779444950808431273748
G.6 577135933
G.7 79093375


Lô tô miền Bắc
Đầu Lô Tô
0 00, 03, 01, 09
1 11
2 27
3 36, 32, 30, 35, 33, 33
4 44, 44, 48
5 50
6 62
7 77, 77, 79, 75
8 80, 84
9 93, 93, 95, 90

Right side bar

( Có thể nhập tối thiểu 2 số, tối đa 17 số )