XSMB - Kết quả xổ số Thái Bình                     - XSMB

Mã ĐB 3EP 6EP 5EP
G.ĐB 28914
G.1 63988
G.2 9079790797
G.3 990952620916780193115883767813
G.4 5147218960510363
G.5 359774799223458322664751
G.6 342556502
G.7 24665288


Lô tô miền Bắc
Đầu Lô Tô
0 09, 02
1 14, 11, 13
2 23, 24
3 37
4 47, 42
5 51, 51, 56, 52
6 63, 66, 66
7 79
8 88, 80, 89, 83, 88
9 92, 97, 95, 97

XSMB - Kết quả xổ số Thái Bình                     - XSMB

Mã ĐB 5EX 9EX 4EX
G.ĐB 46024
G.1 31360
G.2 2785327853
G.3 979522927639119020954450012422
G.4 0613281381359527
G.5 143441040658736999220272
G.6 191310917
G.7 48098708


Lô tô miền Bắc
Đầu Lô Tô
0 00, 04, 09, 08
1 19, 13, 13, 10, 17
2 24, 22, 27, 22
3 33, 35, 34
4 48
5 53, 52, 58
6 60, 69
7 76, 72
8 87
9 95, 91

XSMB - Kết quả xổ số Thái Bình                     - XSMB

Mã ĐB 10DF 13DF 8DF
G.ĐB 18901
G.1 74415
G.2 2077320773
G.3 235145564606937730461263649186
G.4 1400583282517684
G.5 547129882124351440157120
G.6 530898156
G.7 85102418


Lô tô miền Bắc
Đầu Lô Tô
0 01, 00
1 15, 14, 14, 15, 10, 18
2 24, 20, 24
3 37, 36, 32, 30
4 46, 46
5 51, 56
6 61
7 73, 71
8 86, 84, 88, 85
9 98

XSMB - Kết quả xổ số Thái Bình                     - XSMB

Mã ĐB 12DP 3DP 11DP
G.ĐB 55060
G.1 09692
G.2 3355733557
G.3 852438437731610460020539484921
G.4 1848158562921640
G.5 999587222765273545430129
G.6 461055185
G.7 03733353


Lô tô miền Bắc
Đầu Lô Tô
0 02, 03
1 10
2 21, 22, 29
3 35, 33
4 42, 43, 48, 40, 43
5 57, 55, 53
6 60, 65, 61
7 77, 73
8 85, 85
9 92, 94, 92, 95

Right side bar

( Có thể nhập tối thiểu 2 số, tối đa 17 số )