XSMB - Kết quả xổ số Nam Định                      - XSMB

Mã ĐB 10CQ 6CQ 7CQ
G.ĐB 47417
G.1 56746
G.2 9092790927
G.3 428885873205678392504637608543
G.4 4057132050518760
G.5 599649639132444091488146
G.6 948740043
G.7 41308899


Lô tô miền Bắc
Đầu Lô Tô
0 08
1 17
2 27, 20
3 32, 32, 30
4 46, 43, 40, 48, 46, 48, 40, 43, 41
5 50, 57, 51
6 60, 63
7 78, 76
8 88, 88
9 96, 99

XSMB - Kết quả xổ số Nam Định                      - XSMB

Mã ĐB 11CY 4CY 2CY
G.ĐB 22191
G.1 97112
G.2 3994039940
G.3 395007305614865948398528196191
G.4 1620073128256430
G.5 360295781397367148517642
G.6 954016641
G.7 15596452


Lô tô miền Bắc
Đầu Lô Tô
0 00, 02
1 12, 16, 15
2 20, 25
3 39, 31, 30
4 40, 42, 41
5 56, 51, 54, 59, 52
6 65, 64
7 78, 71
8 88, 81
9 91, 91, 97

XSMB - Kết quả xổ số Nam Định                      - XSMB

Mã ĐB 3BG 7BG 4BG
G.ĐB 72130
G.1 80885
G.2 7146871468
G.3 228273643010446486399184163775
G.4 2339561789011422
G.5 806216995607333955328448
G.6 465525415
G.7 22718257


Lô tô miền Bắc
Đầu Lô Tô
0 01, 07
1 17, 15
2 27, 22, 25, 22
3 30, 30, 39, 39, 39, 32
4 46, 41, 48
5 57
6 63, 68, 62, 65
7 75, 71
8 85, 82
9 99

XSMB - Kết quả xổ số Nam Định                      - XSMB

Mã ĐB 12BT 9BT 5BT
G.ĐB 34706
G.1 91118
G.2 3814638146
G.3 010800808962709140427725532218
G.4 7951048147303337
G.5 987133459998363508508174
G.6 849764801
G.7 89715948


Lô tô miền Bắc
Đầu Lô Tô
0 06, 09, 01
1 18, 18
2
3 37, 30, 37, 35
4 46, 42, 45, 49, 48
5 55, 51, 50, 59
6 64
7 71, 74, 71
8 80, 89, 81, 89
9 98

Right side bar

( Có thể nhập tối thiểu 2 số, tối đa 17 số )