XSMB - Kết quả xổ số Nam Định                      - XSMB

Mã ĐB 11PV 13PV 14PV
G.ĐB 52085
G.1 00030
G.2 4286142861
G.3 245242587336114089611421982341
G.4 6870444414312402
G.5 809298131203406656573774
G.6 199134127
G.7 70232500


Lô tô miền Bắc
Đầu Lô Tô
0 02, 03, 00
1 14, 19, 13
2 24, 27, 23, 25
3 30, 31, 34
4 42, 41, 44
5 57
6 61, 61, 66
7 73, 70, 74, 70
8 85
9 92, 99

XSMB - Kết quả xổ số Nam Định                      - XSMB

Mã ĐB 15ND 3ND 5ND
G.ĐB 78305
G.1 77359
G.2 0328303283
G.3 020101652669390054380205390758
G.4 0951825437309665
G.5 283502888516443307841685
G.6 302103144
G.7 80288801


Lô tô miền Bắc
Đầu Lô Tô
0 05, 02, 03, 01
1 10, 16
2 26, 28
3 38, 30, 35, 33
4 44
5 59, 53, 58, 51, 54
6 65
7
8 83, 88, 84, 85, 80, 88
9 90, 90

XSMB - Kết quả xổ số Nam Định                      - XSMB

Mã ĐB 5NX 7NX 9NX
G.ĐB 57980
G.1 51783
G.2 2374223742
G.3 378137447714836489459191133358
G.4 8923772954578805
G.5 839855530097293463457241
G.6 191129788
G.7 65610489


Lô tô miền Bắc
Đầu Lô Tô
0 08, 05, 04
1 13, 11
2 23, 29, 29
3 36, 34
4 42, 45, 45, 41
5 58, 57, 53
6 65, 61
7 77
8 80, 83, 88, 89
9 98, 97, 91

XSMB - Kết quả xổ số Nam Định                      - XSMB

Mã ĐB 4ME 6ME 10ME
G.ĐB 12958
G.1 48295
G.2 4244342443
G.3 588525232045548906072938435826
G.4 1472057695197640
G.5 084767865104057545587938
G.6 687455377
G.7 41598817


Lô tô miền Bắc
Đầu Lô Tô
0 07, 04
1 19, 17
2 20, 26
3 38
4 43, 43, 48, 40, 47, 41
5 58, 52, 58, 55, 59
6
7 72, 76, 75, 77
8 84, 86, 87, 88
9 95

Right side bar

( Có thể nhập tối thiểu 2 số, tối đa 17 số )