Soi cầu miền Trung

Chọn tỉnh cần xem


+ Biên độ 5 ngày
 • 17
 • 35
 • 61
 • 69
 • 78
 • 91
+ Biên độ 4 ngày
 • 07
 • 07
 • 23
 • 33
 • 34
 • 37
 • 57
 • 64
 • 71
 • 72
 • 75
 • 78
 • 86
 • 91
 • 92
 • 95
 • 97
 • 97
 • 97
 • 98
+ Biên độ 3 ngày
 • 01
 • 01
 • 01
 • 02
 • 07
 • 10
 • 10
 • 12
 • 14
 • 22
 • 22
 • 25
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 30
 • 32
 • 35
 • 37
 • 45
 • 46
 • 57
 • 57
 • 63
 • 63
 • 65
 • 66
 • 67
 • 69
 • 72
 • 75
 • 76
 • 76
 • 76
 • 77
 • 81
 • 82
 • 90
 • 90
 • 91
 • 92
 • 92
 • 96
 • 96

- Bấm vào số trong danh sách lô tô để xem thống kê cụ thể
- Kéo xuống bảng kết quả xổ số bên dưới để xem cách cầu chạy
- Cặp số màu đỏ chỉ cặp lô đã về, cặp màu xanh chỉ vị trí của thống kê
- Lô tô sẽ hiển thị trong danh sách kết quả xổ số dưới đây, bạn cũng có thể click chuột vào danh sách này để tự thành lập lựa chọn cho mình


Chi tiết thống kê cầu bạch thủ miền trung

G.ĐB 006936
G.1 97615
G.2 79286
G.3 37874 23427
G.4 92378 45146 11187 03270 28687 32674 97594
G.5 1155
G.6 0582 2036 0165
G.7 977
G.8 27
Lô tô Đà Nẵng
Đầu Lô Tô
0
1 15
2 27, 27
3 36, 36
4 46
5 55
6 65
7 74, 78, 70, 74, 77
8 86, 87, 87, 82
9 94
G.ĐB 220325
G.1 43672
G.2 77954
G.3 19330 09348
G.4 50639 10946 99487 04310 67997 18893 00919
G.5 9575
G.6 5760 3838 0790
G.7 397
G.8 16
Lô tô Đà Nẵng
Đầu Lô Tô
0
1 10, 19, 16
2 25
3 30, 39, 38
4 48, 46
5 54
6 60
7 72, 75
8 87
9 97, 93, 90, 97
G.ĐB 310514
G.1 97566
G.2 08726
G.3 50242 53900
G.4 66684 42205 97934 44672 01370 55742 28514
G.5 0617
G.6 1145 1713 4820
G.7 405
G.8 62
Lô tô Đà Nẵng
Đầu Lô Tô
0 00, 05, 05
1 14, 14, 17, 13
2 26, 20
3 34
4 42, 42, 45
5
6 66, 62
7 72, 70
8 84
9
G.ĐB 932015
G.1 05121
G.2 31068
G.3 02156 23643
G.4 11241 87804 47800 05148 71209 39947 89462
G.5 5614
G.6 4292 1044 4578
G.7 357
G.8 35
Lô tô Đà Nẵng
Đầu Lô Tô
0 04, 00, 09
1 15, 14
2 21
3 35
4 43, 41, 48, 47, 44
5 56, 57
6 68, 62
7 78
8
9 92
G.ĐB 213901
G.1 49539
G.2 26618
G.3 64503 52934
G.4 90554 76316 66004 97850 21603 28533 00803
G.5 3982
G.6 9124 3114 9191
G.7 342
G.8 80
Lô tô Đà Nẵng
Đầu Lô Tô
0 01, 03, 04, 03, 03
1 18, 16, 14
2 24
3 39, 34, 33
4 42
5 54, 50
6
7
8 82, 80
9 91
G.ĐB 657717
G.1 66852
G.2 96655
G.3 43728 69141
G.4 28657 12591 16324 35416 56547 62254 63479
G.5 1150
G.6 1419 9690 5882
G.7 295
G.8 09
Lô tô Đà Nẵng
Đầu Lô Tô
0 09
1 17, 16, 19
2 28, 24
3
4 41, 47
5 52, 55, 57, 54, 50
6
7 79
8 82
9 91, 90, 95

Right side bar

( Có thể nhập tối thiểu 2 số, tối đa 17 số )