Soi cầu Quảng Trị


+ Biên độ 5 ngày
 • 39
 • 41
 • 51
 • 89
+ Biên độ 4 ngày
 • 03
 • 08
 • 09
 • 27
 • 28
 • 48
 • 49
 • 57
 • 71
 • 73
 • 79
 • 84
 • 85
 • 99
+ Biên độ 3 ngày
 • 01
 • 01
 • 03
 • 06
 • 08
 • 17
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 20
 • 21
 • 21
 • 21
 • 21
 • 21
 • 23
 • 24
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 29
 • 29
 • 29
 • 33
 • 33
 • 33
 • 34
 • 37
 • 37
 • 39
 • 40
 • 41
 • 42
 • 47
 • 47
 • 49
 • 52
 • 59
 • 67
 • 68
 • 69
 • 71
 • 72
 • 74
 • 79
 • 80
 • 81
 • 82
 • 83
 • 89
 • 91
 • 94
 • 98
 • 99
 • 99

- Bấm vào số trong danh sách lô tô để xem thống kê cụ thể
- Kéo xuống bảng kết quả xổ số bên dưới để xem cách cầu chạy
- Cặp số màu đỏ chỉ cặp lô đã về, cặp màu xanh chỉ vị trí của thống kê
- Lô tô sẽ hiển thị trong danh sách kết quả xổ số dưới đây, bạn cũng có thể click chuột vào danh sách này để tự thành lập lựa chọn cho mình


Chi tiết thống kê cầu bạch thủ miền trung

G.ĐB 474538
G.1 20622
G.2 65349
G.3 43869 82047
G.4 95830 03152 72305 09399 76674 04777 16310
G.5 0491
G.6 4258 9149 6135
G.7 189
G.8 71
Lô tô Quảng Trị
Đầu Lô Tô
0 05
1 10
2 22
3 38, 30, 35
4 49, 47, 49
5 52, 58
6 69
7 74, 77, 71
8 89
9 99, 91
G.ĐB 839760
G.1 96172
G.2 23163
G.3 77114 96953
G.4 18976 30966 10100 24150 08674 27619 84451
G.5 8665
G.6 3572 7418 6076
G.7 119
G.8 00
Lô tô Quảng Trị
Đầu Lô Tô
0 00, 00
1 14, 19, 18, 19
2
3
4
5 53, 50, 51
6 60, 63, 66, 65
7 72, 76, 74, 72, 76
8
9
G.ĐB 913288
G.1 58753
G.2 30289
G.3 81182 98776
G.4 09385 87265 75288 34964 28419 39943 36480
G.5 6016
G.6 2766 7524 9690
G.7 381
G.8 68
Lô tô Quảng Trị
Đầu Lô Tô
0
1 19, 16
2 24
3
4 43
5 53
6 65, 64, 66, 68
7 76
8 88, 89, 82, 85, 88, 80, 81
9 90
G.ĐB 832593
G.1 85748
G.2 57924
G.3 33885 46964
G.4 37382 00872 36009 88444 67237 15195 50192
G.5 7921
G.6 3906 6869 3543
G.7 102
G.8 92
Lô tô Quảng Trị
Đầu Lô Tô
0 09, 06, 02
1
2 24, 21
3 37
4 48, 44, 43
5
6 64, 69
7 72
8 85, 82
9 93, 95, 92, 92
G.ĐB 906959
G.1 16683
G.2 18748
G.3 33476 46667
G.4 64801 00506 21113 90044 79587 33012 37006
G.5 7838
G.6 2689 7402 8654
G.7 049
G.8 39
Lô tô Quảng Trị
Đầu Lô Tô
0 01, 06, 06, 02
1 13, 12
2
3 38, 39
4 48, 44, 49
5 59, 54
6 67
7 76
8 83, 87, 89
9
G.ĐB 388324
G.1 10426
G.2 87267
G.3 64393 94060
G.4 56658 63353 70706 88005 60587 22529 31727
G.5 6280
G.6 4688 4756 3107
G.7 472
G.8 46
Lô tô Quảng Trị
Đầu Lô Tô
0 06, 05, 07
1
2 24, 26, 29, 27
3
4 46
5 58, 53, 56
6 67, 60
7 72
8 87, 80, 88
9 93

Right side bar

( Có thể nhập tối thiểu 2 số, tối đa 17 số )