Soi cầu Bình Định


+ Biên độ 5 ngày
 • 74
 • 75
+ Biên độ 4 ngày
 • 09
 • 28
 • 39
 • 43
 • 62
 • 71
 • 74
 • 81
 • 90
 • 98
+ Biên độ 3 ngày
 • 02
 • 14
 • 16
 • 17
 • 21
 • 24
 • 28
 • 35
 • 37
 • 43
 • 44
 • 46
 • 52
 • 55
 • 56
 • 57
 • 58
 • 59
 • 62
 • 63
 • 63
 • 65
 • 66
 • 66
 • 67
 • 68
 • 68
 • 73
 • 74
 • 75
 • 76
 • 78
 • 83
 • 83
 • 84
 • 86
 • 86
 • 86
 • 91
 • 94
 • 97
 • 97

- Bấm vào số trong danh sách lô tô để xem thống kê cụ thể
- Kéo xuống bảng kết quả xổ số bên dưới để xem cách cầu chạy
- Cặp số màu đỏ chỉ cặp lô đã về, cặp màu xanh chỉ vị trí của thống kê
- Lô tô sẽ hiển thị trong danh sách kết quả xổ số dưới đây, bạn cũng có thể click chuột vào danh sách này để tự thành lập lựa chọn cho mình


Chi tiết thống kê cầu bạch thủ miền trung

G.ĐB 905736
G.1 88312
G.2 62138
G.3 62382 31671
G.4 60748 17963 53583 24228 88454 97527 73569
G.5 2349
G.6 7068 8603 0453
G.7 177
G.8 47
Lô tô Bình Định
Đầu Lô Tô
0 03
1 12
2 28, 27
3 36, 38
4 48, 49, 47
5 54, 53
6 63, 69, 68
7 71, 77
8 82, 83
9
G.ĐB 786643
G.1 02260
G.2 46522
G.3 10326 05877
G.4 55329 86543 58388 34049 17135 09062 22434
G.5 4090
G.6 1521 2112 5899
G.7 363
G.8 18
Lô tô Bình Định
Đầu Lô Tô
0
1 12, 18
2 22, 26, 29, 21
3 35, 34
4 43, 43, 49
5
6 60, 62, 63
7 77
8 88
9 90, 99
G.ĐB 386612
G.1 69706
G.2 97664
G.3 88385 93343
G.4 05440 34759 38074 63292 30164 25405 58021
G.5 3657
G.6 6826 9472 9727
G.7 610
G.8 31
Lô tô Bình Định
Đầu Lô Tô
0 06, 05
1 12, 10
2 21, 26, 27
3 31
4 43, 40
5 59, 57
6 64, 64
7 74, 72
8 85
9 92
G.ĐB 597932
G.1 18183
G.2 06830
G.3 71368 29695
G.4 10176 83923 39976 33762 32289 58356 61732
G.5 6301
G.6 0694 3486 8858
G.7 708
G.8 27
Lô tô Bình Định
Đầu Lô Tô
0 01, 08
1
2 23, 27
3 32, 30, 32
4
5 56, 58
6 68, 62
7 76, 76
8 83, 89, 86
9 95, 94
G.ĐB 171421
G.1 86548
G.2 12360
G.3 06847 97283
G.4 24263 14909 45774 15083 41698 01598 42276
G.5 3093
G.6 1296 3319 0995
G.7 720
G.8 34
Lô tô Bình Định
Đầu Lô Tô
0 09
1 19
2 21, 20
3 34
4 48, 47
5
6 60, 63
7 74, 76
8 83, 83
9 98, 98, 93, 96, 95
G.ĐB 649362
G.1 06137
G.2 65274
G.3 41396 57694
G.4 67526 71479 02456 05616 30542 24300 61165
G.5 2453
G.6 5550 6525 3940
G.7 171
G.8 16
Lô tô Bình Định
Đầu Lô Tô
0 00
1 16, 16
2 26, 25
3 37
4 42, 40
5 56, 53, 50
6 62, 65
7 74, 79, 71
8
9 96, 94

Right side bar

( Có thể nhập tối thiểu 2 số, tối đa 17 số )