Soi cầu Kiên Giang


+ Biên độ 5 ngày
 • 01
 • 08
 • 60
+ Biên độ 4 ngày
 • 03
 • 06
 • 06
 • 15
 • 29
 • 48
 • 48
 • 59
 • 90
 • 90
 • 91
 • 93
 • 93
 • 98
+ Biên độ 3 ngày
 • 01
 • 02
 • 07
 • 09
 • 11
 • 11
 • 12
 • 13
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 19
 • 20
 • 20
 • 21
 • 22
 • 29
 • 32
 • 33
 • 33
 • 33
 • 34
 • 36
 • 38
 • 39
 • 39
 • 46
 • 49
 • 59
 • 60
 • 60
 • 61
 • 62
 • 68
 • 68
 • 76
 • 79
 • 81
 • 83
 • 83
 • 88
 • 90
 • 91
 • 93
 • 97
 • 98
 • 98
 • 99

- Bấm vào số trong danh sách lô tô để xem thống kê cụ thể
- Kéo xuống bảng kết quả xổ số bên dưới để xem cách cầu chạy
- Cặp số màu đỏ chỉ cặp lô đã về, cặp màu xanh chỉ vị trí của thống kê
- Lô tô sẽ hiển thị trong danh sách kết quả xổ số dưới đây, bạn cũng có thể click chuột vào danh sách này để tự thành lập lựa chọn cho mình


Chi tiết thống kê cầu bạch thủ miền nam

G.ĐB 547159
G.1 93506
G.2 41176
G.3 73815 76682
G.4 04925 20949 37939 15956 30294 89310 49182
G.5 2415
G.6 5775 7159 3292
G.7 004
G.8 63
Lô tô Kiên Giang
Đầu Lô Tô
0 06, 04
1 15, 10, 15
2 25
3 39
4 49
5 59, 56, 59
6 63
7 76, 75
8 82, 82
9 94, 92
G.ĐB 411694
G.1 87060
G.2 59595
G.3 25773 17703
G.4 84978 55634 37990 06187 35981 54555 11790
G.5 1361
G.6 8018 3277 4157
G.7 388
G.8 44
Lô tô Kiên Giang
Đầu Lô Tô
0 03
1 18
2
3 34
4 44
5 55, 57
6 60, 61
7 73, 78, 77
8 87, 81, 88
9 94, 95, 90, 90
G.ĐB 411694
G.1 87060
G.2 59595
G.3 25773 17703
G.4 84978 55634 37990 06187 35981 54555 11790
G.5 1361
G.6 8018 3277 4157
G.7 388
G.8 44
Lô tô Kiên Giang
Đầu Lô Tô
0 03
1 18
2
3 34
4 44
5 55, 57
6 60, 61
7 73, 78, 77
8 87, 81, 88
9 94, 95, 90, 90
G.ĐB 448426
G.1 46678
G.2 01912
G.3 74624 83199
G.4 33841 47944 80359 76207 74269 73144 92578
G.5 4637
G.6 9878 6002 7091
G.7 591
G.8 69
Lô tô Kiên Giang
Đầu Lô Tô
0 07, 02
1 12
2 26, 24
3 37
4 41, 44, 44
5 59
6 69, 69
7 78, 78, 78
8
9 99, 91, 91
G.ĐB 663642
G.1 22402
G.2 27170
G.3 00477 98315
G.4 97339 17133 60906 80973 24075 55715 98885
G.5 4790
G.6 0803 3020 5456
G.7 814
G.8 45
Lô tô Kiên Giang
Đầu Lô Tô
0 02, 06, 03
1 15, 15, 14
2 20
3 39, 33
4 42, 45
5 56
6
7 70, 77, 73, 75
8 85
9 90
G.ĐB 068007
G.1 55280
G.2 74824
G.3 70273 86893
G.4 70373 05873 18891 47189 74780 34271 74786
G.5 5953
G.6 6976 5723 9629
G.7 923
G.8 97
Lô tô Kiên Giang
Đầu Lô Tô
0 07
1
2 24, 23, 29, 23
3
4
5 53
6
7 73, 73, 73, 71, 76
8 80, 89, 80, 86
9 93, 91, 97

Right side bar

( Có thể nhập tối thiểu 2 số, tối đa 17 số )