Soi cầu Đồng Tháp


+ Biên độ 5 ngày
 • 41
 • 74
 • 78
 • 78
 • 87
+ Biên độ 4 ngày
 • 02
 • 14
 • 26
 • 37
 • 38
 • 44
 • 47
 • 67
 • 67
 • 71
 • 72
 • 78
 • 82
 • 83
 • 86
 • 87
 • 88
 • 93
 • 98
+ Biên độ 3 ngày
 • 00
 • 04
 • 17
 • 18
 • 18
 • 18
 • 22
 • 30
 • 31
 • 32
 • 33
 • 34
 • 35
 • 37
 • 40
 • 42
 • 47
 • 54
 • 60
 • 63
 • 64
 • 71
 • 71
 • 72
 • 73
 • 73
 • 77
 • 77
 • 77
 • 77
 • 78
 • 79
 • 80
 • 83
 • 84
 • 87
 • 87
 • 87
 • 87
 • 88
 • 88
 • 88
 • 93

- Bấm vào số trong danh sách lô tô để xem thống kê cụ thể
- Kéo xuống bảng kết quả xổ số bên dưới để xem cách cầu chạy
- Cặp số màu đỏ chỉ cặp lô đã về, cặp màu xanh chỉ vị trí của thống kê
- Lô tô sẽ hiển thị trong danh sách kết quả xổ số dưới đây, bạn cũng có thể click chuột vào danh sách này để tự thành lập lựa chọn cho mình


Chi tiết thống kê cầu bạch thủ miền nam

G.ĐB 470786
G.1 05116
G.2 38722
G.3 80681 98773
G.4 78094 89082 54251 87714 48393 73199 89402
G.5 5049
G.6 4688 9800 3177
G.7 027
G.8 20
Lô tô Đồng Tháp
Đầu Lô Tô
0 02, 00
1 16, 14
2 22, 27, 20
3
4 49
5 51
6
7 73, 77
8 86, 81, 82, 88
9 94, 93, 99
G.ĐB 746410
G.1 33261
G.2 85164
G.3 16289 39342
G.4 79352 74356 51030 91966 36399 36262 86149
G.5 9119
G.6 2399 5995 6934
G.7 686
G.8 69
Lô tô Đồng Tháp
Đầu Lô Tô
0
1 10, 19
2
3 30, 34
4 42, 49
5 52, 56
6 61, 64, 66, 62, 69
7
8 89, 86
9 99, 99, 95
G.ĐB 003951
G.1 78865
G.2 14833
G.3 18382 45760
G.4 74296 91891 11171 43842 76979 98273 39625
G.5 8077
G.6 1203 0170 5132
G.7 609
G.8 72
Lô tô Đồng Tháp
Đầu Lô Tô
0 03, 09
1
2 25
3 33, 32
4 42
5 51
6 65, 60
7 71, 79, 73, 77, 70, 72
8 82
9 96, 91
G.ĐB 673483
G.1 21266
G.2 15628
G.3 87756 44701
G.4 70685 45014 28338 46369 21872 39276 28352
G.5 8079
G.6 2382 5228 4392
G.7 789
G.8 30
Lô tô Đồng Tháp
Đầu Lô Tô
0 01
1 14
2 28, 28
3 38, 30
4
5 56, 52
6 66, 69
7 72, 76, 79
8 83, 85, 82, 89
9 92
G.ĐB 520547
G.1 84344
G.2 06680
G.3 39105 22012
G.4 15310 53322 78879 53915 74375 08183 77072
G.5 5244
G.6 1899 7835 7982
G.7 461
G.8 99
Lô tô Đồng Tháp
Đầu Lô Tô
0 05
1 12, 10, 15
2 22
3 35
4 47, 44, 44
5
6 61
7 79, 75, 72
8 80, 83, 82
9 99, 99
G.ĐB 291822
G.1 44188
G.2 96729
G.3 78939 15755
G.4 64789 55609 35143 87470 22434 53997 66337
G.5 5585
G.6 2397 5021 6248
G.7 036
G.8 16
Lô tô Đồng Tháp
Đầu Lô Tô
0 09
1 16
2 22, 29, 21
3 39, 34, 37, 36
4 43, 48
5 55
6
7 70
8 88, 89, 85
9 97, 97

Right side bar

( Có thể nhập tối thiểu 2 số, tối đa 17 số )