Soi cầu Bình Dương


+ Biên độ 5 ngày
 • 67
 • 78
 • 83
 • 98
+ Biên độ 4 ngày
 • 08
 • 17
 • 18
 • 20
 • 24
 • 27
 • 37
 • 49
 • 55
 • 64
 • 68
 • 68
 • 69
 • 74
 • 79
 • 89
 • 97
 • 97
+ Biên độ 3 ngày
 • 04
 • 14
 • 15
 • 16
 • 16
 • 27
 • 28
 • 31
 • 38
 • 39
 • 44
 • 44
 • 45
 • 49
 • 58
 • 59
 • 65
 • 72
 • 72
 • 75
 • 78
 • 79
 • 82
 • 85
 • 88
 • 89
 • 98
 • 99

- Bấm vào số trong danh sách lô tô để xem thống kê cụ thể
- Kéo xuống bảng kết quả xổ số bên dưới để xem cách cầu chạy
- Cặp số màu đỏ chỉ cặp lô đã về, cặp màu xanh chỉ vị trí của thống kê
- Lô tô sẽ hiển thị trong danh sách kết quả xổ số dưới đây, bạn cũng có thể click chuột vào danh sách này để tự thành lập lựa chọn cho mình


Chi tiết thống kê cầu bạch thủ miền nam

G.ĐB 399770
G.1 89156
G.2 32665
G.3 73567 75034
G.4 92627 19477 07388 84187 75594 94411 82769
G.5 9008
G.6 2447 4035 1848
G.7 908
G.8 59
Lô tô Bình Dương
Đầu Lô Tô
0 08, 08
1 11
2 27
3 34, 35
4 47, 48
5 56, 59
6 65, 67, 69
7 70, 77
8 88, 87
9 94
G.ĐB 203351
G.1 92790
G.2 18808
G.3 66508 33596
G.4 47783 89021 20423 80606 86403 70323 65227
G.5 9183
G.6 1850 9580 3141
G.7 317
G.8 55
Lô tô Bình Dương
Đầu Lô Tô
0 08, 08, 06, 03
1 17
2 21, 23, 23, 27
3
4 41
5 51, 50, 55
6
7
8 83, 83, 80
9 90, 96
G.ĐB 689460
G.1 73683
G.2 88400
G.3 42774 53406
G.4 61347 97019 39567 28645 02121 10373 81298
G.5 3497
G.6 2373 2560 3645
G.7 630
G.8 74
Lô tô Bình Dương
Đầu Lô Tô
0 00, 06
1 19
2 21
3 30
4 47, 45, 45
5
6 60, 67, 60
7 74, 73, 73, 74
8 83
9 98, 97
G.ĐB 673283
G.1 93984
G.2 28888
G.3 71434 88682
G.4 91056 06432 96720 21942 35350 13312 01170
G.5 3428
G.6 4885 4425 8130
G.7 950
G.8 76
Lô tô Bình Dương
Đầu Lô Tô
0
1 12
2 20, 28, 25
3 34, 32, 30
4 42
5 56, 50, 50
6
7 70, 76
8 83, 84, 88, 82, 85
9
G.ĐB 945608
G.1 09314
G.2 38819
G.3 02522 82872
G.4 81840 11586 15523 85959 22161 08680 28495
G.5 3178
G.6 7180 6745 6604
G.7 662
G.8 41
Lô tô Bình Dương
Đầu Lô Tô
0 08, 04
1 14, 19
2 22, 23
3
4 40, 45, 41
5 59
6 61, 62
7 72, 78
8 86, 80, 80
9 95
G.ĐB 014039
G.1 16579
G.2 27267
G.3 64796 34522
G.4 50991 13433 92660 78126 51189 70199 74062
G.5 5000
G.6 2655 5283 1062
G.7 312
G.8 46
Lô tô Bình Dương
Đầu Lô Tô
0 00
1 12
2 22, 26
3 39, 33
4 46
5 55
6 67, 60, 62, 62
7 79
8 89, 83
9 96, 91, 99

Right side bar

( Có thể nhập tối thiểu 2 số, tối đa 17 số )